RECERCA

Projectes per a la millora del coneixement sobre la violència masclista en parella, les violències sexuals, els matrimonis forçats, el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, l’assetjament sexual en l’àmbit laboral, entre d’altres

Entrevista de vida per a situacions de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual

Manual d’ús EVT en català  → Descarregar

Entrevista per imprimir en català  → Descarregar

Manual de uso EVT en castellano  → Descargar

Entrevista para imprimir en castellano  → Descargar 

Informe Matrimonis Forçats a Catalunya

Orientacions per a la intervenció professional des d’una perspectiva de drets humans, enfocament de gènere i visió transcultural, per evitar la re-victimització de les dones supervivents.

 

Manual complert en català → Descarregar

Entrevista per imprimir en català → Descarregar

Manual completo en castellano → Descargar

Entrevista para imprimir en castellano → Descargar

  Creació del model tècnic per la supervisió i acompanyament a les persones de referència davant situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe en l'ambit laboral

  SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ

  Xerrades a la ciutadania, a col·lectius específics com personal de l’administració, professionals o famílies; tallers a escoles, instituts, i per a joves

  Sensibilització sobre sexualitat per a FAMÍLIES

  Aquesta xerrada es planteja com un espai per a compartir inquietuds i poder donar informació i eines sobre com tractar la sexualitat amb els fills i filles segons la seva edat, conèixer la diversitat afectiva-sexual i de gènere i com acompanyar a les dificultats i necessitats que vagin sorgint amb els fills i les filles.

  Els principals objectius que es plantegen són: 

  • Què és el sexe i el gènere? 
  • Com parlar de sexualitat amb els fills i les filles? 
  • Sensibilitzar sobre la diversitat afectiva-sexual i de gènere. 
  • Donar eines per acompanyar als fills i les filles en les seves inquietuds en aquest àmbit. 
  • Prevenir relacions abusives i oferir informació sobre la seva identificació. 
  • Compartir inquietuds i reflexionar en grup sobre la temàtica.

  Sensibilització sobre violències masclistes adreçada a la POBLACIÓ

  Aquesta xerrada pretén principalment sensibilitzar a la ciutadania per tal que puguin identificar situacions de violència masclista, tinguin coneixement de les diferents formes i quins són els recursos que estan a l’abast de la població en aquell territori concret. 

  Aquesta activitat es pot adaptar a temàtiques concretes, així com també es poden plantejar diferents xerrades en diferents jornades per tal de fer un cicle de conferències que es concreten a continuació:

  • Xerrada sobre com identificar les violències masclistes
  • Xerrada sobre assetjament sexual dirigida a famílies
  • Xerrada sobre les violències masclistes a les xarxes socials
  • Xerrada sobre l’impacte de la violència masclista a les dones grans
  • Xerrada sobre les violències sexuals
  • Xerrada sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral
  • Xerrada sobre la mutilació genital femenina
  • Xerrada sobre matrimonis forçats
  • Xerrada sobre tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual

  Tallers de sensibilització sobre les violències masclistes per a JOVES

  En el col·lectiu jove entendre conceptes com els estereotips de gènere a través de les influències de la publicitat, les xarxes socials i la seva quotidianitat, farà que es plantegin diferents factors que intervenen en la construcció social del gènere a la nostra societat que implica diferències i discriminacions entre homes i dones. 

  La proposta es planteja en format de taller dinàmic i participatiu per tal que els i les joves puguin implicar-se en donar la seva opinió i plantejar les seves reflexions entorn als diferents continguts sobre la identificació de les desigualtats i discriminacions de gènere, les diferents formes de violència masclista i com actuar en les diferents situacions que poden patir les dones pel fet de ser-ho, per tal de poder construir un nou model social basat en la diversitat i les relacions sanes i igualitàries. 

  Aquest taller es pot adaptar a temàtiques concretes, així com també es poden plantejar diferents tallers en diferents jornades per tal de fer un cicle de tallers que es concreta a continuació: 

  • Taller sobre com identificar les violències masclistes
  • Taller sobre les violències masclistes en la nostra quotidianitat (a casa, a l’escola o institut, a la feina)
  • Taller sobre les violències masclistes a les xarxes socials
  • Taller sobre les violències sexuals
  • Taller sobre les violències masclistes en l’entorn d’oci
  • Taller sobre l’impacte de la publicitat i els mitjans de comunicació en els estereotips de gènere

  Formació en perspectiva de gènere i violències masclistes dirigida a PROFESSIONALS

  Aquesta formació pretén principalment treballar la prevenció de les desigualtats i la discriminació per raó de gènere i la identificació a través d’indicadors de detecció, de l’anàlisi d’aquests i la necessitat d’incorporar noves mirades envers la construcció de models socials que esdevinguin igualitaris.

  Una vegada identificats tots aquests elements, es donarà coneixement sobre com identificar situacions de violència masclista, les diferents formes que té i quin és el seu abordatge d’acord amb els recursos i serveis especialitzats que estan a l’abast de la població en aquell territori.

  Aquesta activitat es pot adaptar a les temàtiques següents:

  • Formació sobre comunicació inclusiva
  • Formació sobre les violències sexuals
  • Formació sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral
  • Formació sobre la mutilació genital femenina
  • Formació sobre matrimonis forçats
  • Formació sobre tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual

  Acció PUNT LILA I MULTICOLOR

  El Punt lila I Multicolor és un espai de sensibilització en relacions d’igualtat i respecte, però sobretot un punt de suport, assessorament, atenció i seguretat per a les dones i pel col.lectiu LGTBI, per tal de prevenir i abordar qualsevol de les situacions de violència masclista i situacions LGTBIfòbiques que es puguin generar en el context d’oci nocturn. Un espai per reflexionar i debatre sobre aspectes relacionats amb les relacions igualitàries i la no discriminació, la violència masclista i les agressions sexuals; i també un espai per atendre aquelles situacions que puguin esdevenir casos d’assetjament, abús o agressió sexual, establint coordinació amb la resta d’operadors presents o implicats en el circuit establert per la festa o esdeveniment.

  Aquesta acció pot incloure diferents activitats:

  – Formació específica en violència masclista per al voluntariat del Punt Lila

  – Formació bàsica sobre violències masclistes a persones o entitats de la festa

  – Assessorament de la campanya per espais lliures de violències masclistes

  – Assessorament de protocol i circuit per l’abordatge de les violències sexuals en espais d’oci nocturn

  – Sensibilització i intervenció en l’espai Punt Lila i Multicolor

   ATENCIÓ PSICOLÒGICA

   Espais de dones, espais familiars, espais de benestar, intervenció en crisi, atenció psicològica a dones, intervenció amb professionals

   Càpsules de benestar per dones

   El taller es planteja com un trajecte experiencial a través de diferents sessions on es treballaran diferents elements bàsics, fonamentat en l’autoconeixement per tal de detectar el seu estat de salut física, psicològica-emocional i social.

   Càpsules juguem en família

    

   Juguem en famíla és un taller que ofereix un espai de joc i música per a poder facilitar la dedicació i el vincle afectiu a través de dinàmiques de relació a través de l’art, la música, els jocs i els contes en un ambient relaxat i tranquil.

   Sessions de musicoteràpia

   Les sessions de musicoteràpia pretenen contribuir en millorar la qualitat de vida de les persones a través de la música i la comunicació no-verbal. Les sessions de musicoteràpia poden ser de tipus individual o grupal (en grups reduïts de màxim 5 persones).

   Autocura i supervisió per a professionals

   Les sessions d’autocura per a professionals s’estableixen amb l’objectiu d’oferir un espai per reflexionar sobre el rol professional i els reptes que planteja, quin impacte provoca la pròpia pràctica professional, com identificar els límits i com afrontar-los, com afecten i com s’afronten les situacions d’especial gravetat i urgència i, en cas que siguin sessions grupals també per fomentar la confiança en el grup i les aliances del compartir les vivències entre professionals.

   La supervisió per a professionals permet acompanyar a enfocar i superar les dificultats derivades dels casos que s’atenen en l’àmbit laboral, especialment en l’atenció directa, per tal de millorar en l’efectivitat professional i la resolució de les situacions que resulten més complexes. Les sessions de supervisió poden ser de tipus individual o grupal. 

   Acompanyament psicològic en situacions de violències masclistes

   L’acompanyament psicològic a dones que estan patint o han patit situacions de violències masclistes ofereix una atenció i orientació psicològica per tal de tractar tot allò que les estigui afectant i ajudar a buscar el seu benestar personal en un marc terapèutic i confidencial.

   Intervenció en crisi

   La intervenció en crisi o intervenció psicològica d’urgència davant d’incidents crítics o d’alt impacte emocional en situacions greus permet donar suport a aquelles persones que han patit un incident o bé a aquell entorn que s’ha vist afectat per l’incident, per tal de minimitzar els riscos associats a una situació d’elevat estrès emocional o potencialment traumàtiques. Per aquest motiu, és de gran rellevància que l’assistència psicològica pugui donar-se des de l’inici del coneixement dels fets i en aquella persona o persones en que la situació hagi tingut impacte.

   ASSESSORAMENT A INSTITUCIONS

   Suport en el disseny de protocols, creació d’eines específiques i participació en polítiques públiques

   Assessorament en el disseny i la creació de protocols amb perspectiva de gènere

   La conceptualització i intervenció de les violències masclistes en les polítiques municipals és necessària per donar resposta a aquesta problemàtica a través, no només d’accions puntuals, sinó amb accions globals com és per exemple un protocol acordat, pautat i coordinat amb els diferents operadors del municipi que permeti donar una visió transversal i feminista a la intervenció, des de l’arrel estructural d’aquesta problemàtica fins a la seva gestió amb perspectiva de gènere en tots els seus àmbits.

   Els objectius principals d’aquesta línia serien: 

   • Gaudir de l’espai públic amb llibertat i seguretat.
   • Realitzar una diagnosi de la situació del municipi en l’abordatge de les violències masclistes.
   • Facilitar coneixements en relació a la violència masclista als diferents operadors municipals implicats. 
   • Donar resposta coordinada davant qualsevol comportament sexista a través d’un circuit. 
   • Incorporar la lluita contra les violències masclistes com una acció englobada dins una política municipal o comarcal més àmplia, trencant la concepció de fet temporal.

   Aquesta línia pot contemplar els següents protocols específics:

   • Desenvolupament d’un protocol local específic per a l’abordatge de les violències masclistes.
   • Desenvolupament d’un protocol local específic per a l’abordatge de les violències sexuals en espais públics d’oci.
   • Desenvolupament d’un protocol local específic per a l’abordatge de l’assetjament sexual laboral.

   Assessorament en polítiques públiques amb perspectiva de gènere i en matèria de violències masclistes