{

No estic acceptant les coses que no puc canviar.

Estic canviant les coses que no puc acceptar.

Angela Davis, activista i feminista

Projectes destacats

Orientacions per a la intervenció professional des d’una perspectiva de drets humans, enfocament de gènere i visió transcultural, per evitar la re-victimització de les dones supervivents.

 

Els matrimonis forçats constitueixen una greu violació dels drets humans. Una realitat silenciosa, complexa i canviant que afecta majoritàriament a les dones i les nenes (document descarregable).

 

 

 

El Punt Lila i Multicolor és un punt de suport, assessorament, atenció i seguretat per a les dones i el col.lectiu LGTBI; per prevenir i abordar situacions de violència masclista en el context d’oci nocturn.

Línies de treball

RECERCA

Projectes per a la millora del coneixement sobre les violències masclistes

SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ

Xerrades, tallers i formació amb perspectiva de gènere per institucions, entitats i col·lectius

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Acompanyament psicològic individual, intervenció en grups i autocura per a professionals

ASSESSORAMENT A INSTITUCIONS

Suport en el disseny de protocols, creació d’eines específiques i participació  en polítiques públiques

Som una associació que treballa per a l’assoliment dels drets i llibertats de les dones; així com per la incorporació de la perspectiva de gènere de forma transversal. 

Som un equip de psicòlogues especialitzades en violència masclista, intervenció en crisi i perspectiva de gènere. Comptem amb la col·laboració de professionals d’altres àmbits que ens permeten oferir una visió més àmplia dels projectes.

Treballem amb enfocament feminista i situem al centre els drets humans i la dignitat. Els projectes s’emmarquen en diferents línies de treball: la recerca, la prevenció, la formació, l’atenció i l’assessorament.

Contacta amb nosaltres

Accepto rebre comunicació